Aktualności BASR

Aktualne informacje o działalności BASR po zakończeniu projektu finansowanego z środków FIO są zamieszczane na FORUM BASR
– link poniżej:

Aktualnie w Porozumieniu o współpracy z Beskidzką Amatorską Siecią Ratunkową uczestniczy 20 jednostek samorządowych:

Powiat Cieszyński
Powiat Pszczyński
Powiat Żywiecki
Powiat Bielski
Powiat Oświęcimski
Gmina M. Pszczyna
Gmina M. Bielsko-Biała
Gmina M. Cieszyn
Gmina M. Czechowice-Dziedzice
Gmina Chybie
Gmina Dębowiec
Gmina Hażlach
Gmina Goleszów
Gmina Zebrzydowice
Gmina Brenna
Gmina Bestwina
Gmina Miedźna
Gmina Kozy
Gmina Porąbka
Gmina Czernichów

Jednostki samorządowe, które przystąpiły do „Porozumienia w sprawie współpracy…” w 2017 roku:
Gmina – Miasto Cieszyn
Gmina Czernichów
Powiat Oświęcimski


Podpisanie porozumienia o współpracy w Starostwie Oświęcimskim w dniu 9 czerwca 2017.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Aktualności BASR została wyłączona

Projekt Beskidzka Sieć Ratunkowa finansowany z FIO 2015-2016

Ważniejsze wydarzenia w projekcie.

logo4

Listopad 2016 – koniec projektu.

Seminarium podsumowujące projekt.
sme_01W dniu 17 listopada odbyło się najważniejsze wydarzenie w projekcie –  Seminarium podsumowujące. Po ponad półtorarocznych przygotowaniach rozpoczęła działalność „Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa”. W trakcie seminarium, które odbyło się w salach Pałacu Czeczów  na terenie Gminy Kozy zostały podpisane „Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych, sytuacjach kryzysowych i innych podobnych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu”.

Porozumienia zostały zawarte pomiędzy 16 jednostkami samorządowymi, a jednostkami reprezentującymi środowisko krótkofalowców.
Jednostki samorządowe, które podpisały porozumienia:

sme_02Powiat Bielski
Powiat Cieszyński
Powiat Żywiecki
Powiat Pszczyński
Gmina – Miasto Czechowice-Dziedzice
Gmina – Miasto Pszczyna
Gmina Kozy
Gmina Porąbka
Gmina Chybie
Gmina Dębowiec
Gmina Hażlach
Gmina Goleszów
Gmina Zebrzydowice
Gmina Brenna
Gmina Bestwina
Gmina Miedźna

se_4Środowisko krótkofalowców reprezentowały następujące organizacje:
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli, Powiat Pszczyński (Klub SP9KMQ/SP0BASR),
Galicyjskie Stowarzyszenie Salutare z Żywca (Klub SP9PSB/SP0ASRS), Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach (Klub SP9KOZ), Beskidzki Klub Krótkofalowców przy PZK (Klub SP9KAT).

se_3Na Seminarium przybyli, zaszczycając swoją obecnością Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców Tadeusz Pamięta SP9HQJ oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej Szczeponek.

Goście docenili pona półtora roczne zaangażowanie środowiska krótkofalowców  z południowej części Województwa Śląskiego w zakresie przygotowania do realizacji zadań w ramach zastępczej radiowej łączności sme_05kryzysowej na rzecz jednostek samorządowych. Ze względu na trudny teren do radiowej łączności w pasmach UHF krótkofalowcy, którzy brali udział w projekcie skupili się głównie na zabudowie nowych przemienników w rejonie Beskidów oraz wypracowani i ćwiczenie procedur współpracy z jednostkami samorządowymi w sytuacjach kryzysowych. Efektem jest sformalizowanie współpracy – podpisanie Porozumień. Na zakończenie Seminarium Członkowie Sieci przedstawili program działania na rok 2017.

W dniach 4-5 listopada 2016 zrealizowaliśmy ostatnie zajęcia w terenie, podsumowując 1,5 roku wspólnych działań. Zajęcia rozpoczęliśmy od zabudowy nowego przemiennika analogowo-cyfrowego SR9ZAR na Górze Żar w miejsce przemiennika SR9S. Pracuje on z modulacją FM/fusion-zarFusion (C4FM) w paśmie 430 MHz. Po zabudowie odbyły się próby radiowe i testowanie prawidłowego funkcjonowania w automatyce.  Przemiennik SR9S po przeglądzie zostanie zabudowany w nowej lokalizacji w Kozach. mb_6Pogada jak zawsze dopisała i mogliśmy zabudować w miejscu zakwaterowania stanowiska radiowe z antenami na fale krótkie. W ramach zajęć odbyła się prezentacja systemu cyfrowego DMR wraz z ćwiczeniami programowania radiotelefonów Retevis. Najważniejszym elementem zajęć było przećwiczenie wszystkich procedur współdziałania z wydziałami zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych objętych projektem. Na zakończenie zajęć odbył się test wiedzy radiokomunikacyjnej i procedur Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Radiowej, który wszyscy zdali.

Październik 2016

fusionTrwają próby techniczne w ramach przygotowań do zabudowy dwóch kolejnych cyfrowych przemienników radiowych. Planujemy uruchomić dodatkowe przemienniki sieciowe DMR SR9ASR i Fusion C4FM SR9ZAR na Górze Żar. Aktualnie pracujemy nad konfiguracją sprzętu, anten i dostępem do sieci Internetowej.

szyndzielnia-438-ogolnyPo wykonaniu w poprzednich miesiącach prób zasięgów łączności radiowej przez przemiennik SR9BSR w rejonie Beskidów, w pierwszych dniach października zrealizowaliśmy próby o zasięgu regionalnym na terenie całego Województwa Śląskiego. Wyniki potwierdziły opracowane wcześniej zasięgi wykazane ma mapach zasięgów.

Wrzesień 2016

sr9bsr_piotr-sp9lvz15 września 2016 został włączony przemiennik SR9BSR do sieci ogólnokrajowej DMR. W związku z wcześniej stwierdzonym występowaniem obcego sygnału zakłócającego odbiornik przemiennika została wymieniona i przebudowana antena nadawczo-odbiorcza. Aktualnie zabudowana jest antena TRANS-DATA o zysku 6,5 dBi i ustawiona na północnej stronie platformy. Rozpoczynamy zatem kolejny etap prób zasięgów i pracy przemiennika.

m1W miesiącu wrześniu odbyły się dwudniowe zajęcia terenowe w Międzybrodziu Bialskim „Łączność radioamatorska w warunkach kryzysowych” W trakcie zajęć przygotowano stanowiska radiowe na pasma krótkofalowe oraz VHF wraz ze stanowiskiem łączności cyfrowej przez przemiennik SR9BSR. Na pasma KF zostały zabudowane anteny M0PLK, wertikal wielopasmowy oraz FD4, na VHF 10-elementowa Yagi oraz anteny pionowe. m3Przeprowadziliśmy testy łączności na fali przyziemnej na pasmach KF w terenie otoczonym górami i przez przemiennik SR9BSR na fali odbitej od pobliskich wzniesień górskich. Została praktycznie przećwiczona łączność cyfrowa w modzie DMR w sieci ogólnopolskiej z zainstalowanego w trakcie ćwiczeń stanowiska. W trakcie zajęć zostały również omówione możliwości techniczne pracy przemiennika analogowo-cyfrowego DR-1XE firmy YAESU, który może pracować w trybie analogowym FM i  cyfrowym C4FM.m5 Przemiennik planowany jest do zabudowy na Górze Żar w miejsce przemiennika FM z pasma 145 MHz SR9S. Zabudowa przemiennika DR-1XE rozszerzy możliwości pracy analogowo-cyfrowej Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Na koniec zajęć uczestnicy omówili wykonane przez siebie przenośne stanowiska radiowe składające się z modułów fotowoltaicznych, sterowników ładowania, akumulatorów i z anteny VHF/UHF. Stanowiska zostały przetestowane w praktyce, potwierdzając przydatność do pracy w warunkach kryzysowych bez zasilania sieciowego.

m6Na koniec miesiąca zostały zrealizowane ostatnie ćwiczenia współdziałania BASR z jednostkami samorządnymi. Celem ćwiczeń było zestawienie zastępczej łączności  kryzysowej w paśmie 430 MHz pomiędzy Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego Powiatów cieszyńskiego, bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. Zadanie to zrealizowaliśmy poprzez przekaźnik radiowy SR9BSR zabudowany na Szyndzielni w ramach działań projektu. Ćwiczenie zostały zrealizowane zarówno w trybie analogowym FM jak i w trybie cyfrowym DMR.

Sierpień 2016

Sierpień był kolejnym miesiącem intensywnych ćwiczeń w terenie głownie z wykorzystaniem cyfrowych radiotelefonów. Realizowane były próby porównawcze łączności cyfrowej z analogową przez zainstalowany przemiennik SR9BSR na Szyndzielni. W wyniku zrealizowanych prób zasięgów, ustalono ostateczną zmianę konfiguracji zabudowy anteny na przemienniku SR9BSR w celu zmniejszenia poziomu sygnałów zakłócających i oraz poprawy pokrycia radiowego na północną część Powiatu cieszyńskiego.

dyplom LOK 2016_maly

Otrzymaliśmy dyplom za udział stacji sztabowej SP0BASR w Zawodach Tydzień Ligi Obrony Kraju.

Lipiec 2016

Na okres ŚDM 25.07.-31.07. Beskidzka Amatorska Sieć Radiowa wprowadziła podwyższony stan gotowości oraz aktywność stacji sztabowej SP0BASR. W dniu 25.07.2016 odbyły się ćwiczenia gotowości łączności kryzysowej grupy BASR przez przemiennik SR9BSR, w tym łączności emisją cyfrową DMR. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, ewentualne uruchomienie zastępczej łączności kryzysowej w okresie ŚDM mogło nastąpić jedynie w przypadku podjęcia takiej decyzji przez CZK jednostek samorządowych w ramach działań Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.

Exif_JPEG_420Lipiec to miesiąc intensywnych ćwiczeń w terenie. W związku z wyposażeniem części grupy BASR w cyfrowe radiotelefony przenośne trwają próby łączności cyfrowej przez zainstalowany przemiennik na Szyndzielni. Realizujemy przygotowania do włączenia przemiennika SR9BSR do ogólnopolskiej sieci DMR.

Czerwiec 2016

Kontynuujemy testy rzeczywistych zasięgów radiowych przemiennika SR9BSR. W dniu 2 czerwca zostały przeprowadzone próby z miejscowości Dębowiec, Zebrzydrojon cieszynskiowice, Hażlach, Cieszyn, Goleszów i Ustroń. Próby wykazały bardzo dobrą łączność przez nowo zabudowany przemiennik radiowy na Szyndzielni w większości terenu Powiatu cieszyńskiego. Kolejne próby odbyły się w dniach 6 i 8 czerwca z terenu Gminy Brenna. SR9BSR jest przysłonięty pasmem Klimczoka, pewna łączność była poprzez przemiennik SR9EE.

zebrz_01

W dniu 20 czerwca zrealizowaliśmy kolejne wspólne ćwiczenia z jednostkami samorządowymi. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek samorządowych Powiatu cieszyńskiego biorący udział w projekcie. W Gminie Zebrzydowice łączność była zapewniona poprzez antenę zabudowaną na samochodzie terenowym krótkofalowców z Cieszyńskiej Kompanii Obrony Narodowej.

Maj 2016

jakos slyszzalnosci

W okresie długiego weekendu majowego 1-3 maja zostały przeprowadzone testy przemiennika SR9BSR FM/DMR w zakresie słyszalności przy bardzo niskich poziomach sygnału.  Potwierdzona została bardzo dobra słyszalność modulacji  cyfrowej z Jerzmanowic (SP9GNP, SQ9OJS – SP9LVZ), na bardzo niskich poziomach sygnały gdy emisja FM była już praktycznie nie odbieralna. Są to już ostatnie testy przed ostatecznym uruchomieniem przemiennika.

bb_03

W dniu 5 maja zostały przeprowadzone próby łączności kryzysowej w obszarze przygotowywanych ćwiczeń z Powiatem bielskim.  Zweryfikowano zasięgi słyszalności poprzez przemiennik SR9S z Gminy Kozy, Gminy Porąbka, rejonu Wielkiej Puszczy, Gminy Czernichów i rejonu Zarzecza. W trakcie ćwiczeń nastąpiło załamanie pogody oraz przeszedł front atmosferyczny z wyładowaniami atmosferycznymi. Byliśmy świadkami jak jedno z wyładowań atmosferycznych uderzyło w maszt na Górze Żar. Pomimo tak bliskiego wyładowania przy przemienniku SR9S, przemiennik przetrwał!

gnp_czehowice

W dniu 12 maja 2016 odbyły się ćwiczenia współdziałania zastępczej łączności kryzysowej BASR z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządowych Powiatu bielskiego. Stacja Sztabowa SP0BASR została zainstalowana w CZK Starostwa Powiatu bielskiego, pozostałe stacje w gminnych i miejskich CZK w Kozach, Porąbce, Bestwinie, Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu oraz w Wielkiej Puszczy. Ćwiczenia wykazały bardzo dobre przygotowania wszystkich operatorów BASR oraz nowe możliwości zapewnienia łączności kryzysowej w trudnych rejonach górskich. Najważniejszym elementem ćwiczeń było  zrealizowanie łączności pomiędzy sztabem w Biesku-Białej, a Gminą Porąbka i Wielką Puszczą poprzez przemiennik SR9S na Górze Żar.

Przemiennik radiowy SR9BSR (438.250 MHz) pracuje z Szyndzielni. Po dłuższym czasie przygotowań przyszedł czas na testy przydatności kolejnej lokalizacji zabudowy przemiennika do celów zastępczej łączności kryzysowej BASR. Pierwsze próby wykazały bardzo dobre pokrycie rejonu powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego, części żywieckiego i cieszyńskiego. Koniec maja i czerwiec poświecimy na próby i ćwiczenia łączności kryzysowej realizowane przez przemiennik SR9BSR.

Exif_JPEG_420

W dniu 29 maja odbyły się próby radiowe możliwości zainstalowania przemiennika radiowego SR9DSR (145.587,5 Mhz) w kolejnej lokalizacji, na Górze Klimczok. Testowane były różne konfiguracje anten i filtrów. Próby miały wykazać która z konfiguracji systemu antenowego będzie odpowiedniejsza do zabudowy przekaźnika radiowego w paśmie 2m.

sp9mir_cw

W dniu 30 maja odbyły się ćwiczenia współdziałania BASR z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządowych Powiatu pszczyńskiego. Radiooperatorzy BASR zainstalowali stanowiska radiowe w Centrach Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Miasta Pszczyna, Gminy Miedźna oraz dwa stanowiska w terenie. Zostały zrealizowane założone cele ćwiczeń, w tym próby łączności radiowej z utworzonych stanowisk zastępczej łączności kryzysowej w różnych konfiguracjach kanałów łączności.

Kwiecień 2016

Miesiąc kwiecień rozpoczął się dobrą pogodą, dzięki czemu można było wykonać próby techniczne krótkiej anteny na pasmo KF 80m do zastosowań podczas realizacji łączności kryzysowej w terenie.  Antena w wersji asymetrycznego dipola o długości 25m była zasilana w 1/3 długości poprzez balun napięciowy 1:6. Próby wypadły pozytywnie, słyszalność stacji sztabowej SP0BASR była bardzo dobra i to nie tylko w rejonie Beskidów, ale także w całej Polsce. Zaletą anteny jest też to, iż pracuje w pasmach 40, 20 i 10m.

cwiczenia

Kwiecień to również miesiąc wyjazdu części osób z grupy BASR na wyprawę krótkofalarską do Gruzji (wyjazd na ekspedycję realizowany jest poza działaniami w projekcie).
W trakcie pracy na radiostacji z Gruzji pod znakiem radiowym 4L9PL z rejonów zagrożonych trzęsieniami ziemi zostaną przeprowadzone ćwiczenia łączności kryzysowej z członkami BASR pozostającymi w kraju. Trwają intensywne przygotowania do ćwiczeń obu zespołów. Najważniejszy będzie test słyszalności z wykorzystaniem urządzenia QRP (małej mocy) zasilanego z przenośnego źródła energii z rejonów górskich Gruzji. Na cele wyprawy została przygotowana  przez Krzysztofa SP9RIG specjalna małogabarytowa wielopasmowa antena pionowa.

W dniu 24.04.2016 zostały zrealizowane wstępne próby propagacji fal radiowych pomiędzy 4L9PL zlokalizowaną w Gruzji, a SP0BASR stacją sztabową Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w pasmach 20m i 40m emisjami SSB i CW. W kolejnym dniu tj. 25.04.2016 w godzinach od 17.00-20.00 odbyły się ćwiczenia łączności kryzysowej pomiędzy 4L9PL (Gruzja) i stacjami grupy BASR (Polska). Niestety były bardzo trudne warunki propagacyjne na częstotliwości pracy sieci 14.303 MHz. Pomimo słabej słyszalności udało się odebrać z Gruzji komunikat o treści: „Brak zagrożenia. Temperatura 25 stopni Celsjusza. Pięciu operatorów 4L9PL zdobyło najwyższy szczyt Gór Gomborskich i nawiązało z tego miejsca dziesięć łączności z Polską. Informacja o działaniach BASR została przekazana trzem krótkofalowcom z Gruzji osobiście.” Po odebraniu komunikatu członkowie grupy BASR z Polski przekazywali w ramach lokalnej sieci UKF informacje o słyszalności 4L9PL i potwierdzali treść komunikatu do stacji sztabowej SP0BASR. Po zakończeniu raportowania, stacja SP0BASR nawiązała ponownie łączność z 4L9PL przekazując informację o pozytywnym zakończeniu międzynarodowych ćwiczeń łączności kryzysowej.

Marzec 2016

szyndzielnia widok

W miesiącu marcu odbyła się odbyła się wizja lokalna i próby radiowe z Szyndzielni. Były to przygotowania do zainstalowania przemiennika FM/DMR na pasmo 70 cm SR9BSR. Udało się wykonać wszystkie zaplanowane działania, w tym próby słyszalności które wypadły pozytywnie.

Niestety nie poszło tak dobrze z próbami przemiennika DMR na pasmo 2m SR9DSR, które odbyły się dwa tygodnie później. Testy były wykonywane na jednej antenie, bez właściwego dupleksera antenowego, co powodowało blokowanie odbiornika. Kolejne próby odbędą się po zmianie konfiguracji urządzenia.

W miesiącu marcu kontynuowaliśmy również weryfikację rzeczywistej słyszalności przemiennika SR9S zabudowanego na Górze Żar. Plan działań obejmował weryfikację słyszalności w rejonie Wielkiej Puszczy,  gdzie praktycznie nie ma zasięgu telefonii komórkowej oraz łączności bezpośredniej – direct. Próby wykonywane były z radiotelefony przenośnego i potwierdziły zasięg radiowy przemiennika, planowana jest kontynuacja prób ze stacji przewoźnej.  W marcu zrealizowano także próby radiowe ze stacji mobilnej w rejonach: Bystra, Buczkowice, Szczyrk, Biały Krzyż, Lipnik, Kozy, potwierdzające zasięgi słyszalności przez przemiennik SR9S.

Luty 2016  – piszą o nas.

W miesiącu lutym 2016 Image0001ukazała się informacja w ogólnopolskim czasopiśmie „Świat Radio” o realizowanych w grudniu ćwiczeniach łączności kryzysowej przy współudziale z Powiatem żywieckim. Poniżej fragment z opisem naszych ćwiczeń ze stron 38 i 39.

Image0002

 

Styczeń 2015

basr_01_16

Koniec stycznia zaczął sprzyjać dalszym szkoleniom grupy – poprawiła się pogoda i temperatury powyżej zera stopni. Kontynuujemy zajęcia warsztatowe „Ratunkowa łączność radiowa w warunkach kryzysowych”. Kolejnym tematem zajęć są systemy zasilania w warunkach kryzysowych. Jako jedno z alternatywnych zasilań urządzeń radiowych przygotowujemy moduły fotowoltaiczne  wraz z modułami sterowania i akumulatorami według własnych rozwiązań technicznych. Wiesław SP9GNP przygotował przetworniki napięcia wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami.

niska temperatura

W związku z wydanym ostrzeżeniem pierwszego stopnia przez Synoptyków IMGW dla 13 województw  w dniu 3 stycznia zostały ogłoszone próby łączności kryzysowej BASR. W pierwszych dniach stycznia temperatury spadły poniżej -10 stopni Celsjusza. Uczestnicy ćwiczeń przekazywali stacji sztabowej SP0BASR poprzez przemiennik na Górze Żar odczytane temperatury na godzinę 7.00 z dania 2 stycznia oraz 20.00 z dnia 3 stycznia 2016. W rejonie Beskidów temperatura utrzymywała się od -11 do -17 stopni Celsjusza. Łączności były prowadzone poprzez przemiennik SR9S oraz w paśmie 10m.

Druga fala niskich temperatur napłynęła w okresie 21-23 stycznia. wg. raportów podawanych w trakcie trzecich ćwiczeń styczniowych w rejonie Beskidów odnotowaliśmy od -17,9 do -10 stopni Celsjusza.

Grudzień 2015

W dniu 17 grudnia 2015 odbyły się ćwiczenia łączności Beskidsp9psb_cwiczeniazkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w ramach współdziałania Instytucji biorących udział w projekcie. Pierwsze ćwiczenia współdziałania realizowane były wspólnie z Powiatem żywieckim. Przeprowadzono  testy zasięgu łączności radiowej przez przemienniki SR9S SR9BSR na terenie Powiatu żywieckiego oraz powiatów sąsiadujących. Przemienniki SR9S i SR9BSR zostały przygotowane na potrzeby sieci przez uczestników projektu. Ćwiczenia wykonano zgodnie z wcześniej opracowanymi procedurami łączności kryzysowej BASR. Podczas ćwiczeń rozwinięto pełną sieć łączności kryzysosp0basr_cwiczeniawej BASR. Siecią zarządzała stacja sztabowa powiatowa SP9PSB, która została zlokalizowana w Starostwie Powiatu żywieckiego w Żywcu. W trakcie ćwiczeń koordynację pracy podgrupy BASR przejęła stacja sztabowa SP0BASR zlokalizowana w terenie. W ćwiczeniach łącznie wzięło udział 20 stacji radioamatorskich. Po próbach łączności podsumowano uwagi dotyczące pracy sieci ratunkowej na spotkaniu uczestników w stacji sztabowej SP9KAT.

zar_09

Do końca grudnia będziemy kontynuować próby łączności w pasmach VHF i UHF oraz na wybranym paśmie HF.

Aktualnie trwają testy przemiennika SR9S, który został zabudowany w nowej lokalizacji na Górze Żar. Po zmniejszeniu mocy nadajnika przeprowadzamy testy jego słyszalności oraz czułości odbiornika. Wszelkie uwagi pracy przemiennika można przekazywać członkom BASR prowadzącym nasłuchy pracy SR9S.

 

 

Listopad 2015

zajecia przemiennik 03

W miesiącu listopadzie kontynuujemy próby przemienników radiowych oraz doskonalenie umiejętności  pracy w systemie cyfrowym DMR. Trwają przygotowania do zrealizowania pierwszej próby łączności kryzysowej we współpracy z powiatem żywieckim z wykorzystaniem przemiennika radiowego oraz wypracowanych procedur łączności i powiadamiania.

 

Październik 2015

hytera_testy

 

Uruchomiony został przemiennik radiowy SR9BSR 438.250/430.650 MHz (CTCSS 67Hz), który będzie pełnił funkcje sztabowego przekaźnika radiowego Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Planowana lokalizacja Szyndzielnia. Aktualnie przemiennik jest w fazie testów duplexera. Pracuje w dwóch modach lokalnych – analogowym FM i cyfrowym DMR. W najbliższych miesiącach odbędą się intensywne testy słyszalności przemzajecia przemiennik 04iennika. Po testach przemiennik będzie włączony do globalnej sieci DMR. Grupa krótkofalowców BASR zaangażowana była w przygotowanie komponentów przemiennika, zaprogramowanie automatyki oraz przeszkolona z systemu pracy przez przemiennik cyfrowy DMR.

Październik 2015

W dniu 29 października 2015 odbyło się spotkanie podsumowujące Warsztaty organizacji Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Zaprezentowane zostały wypracowane materiały i koncepcje zastępczej łączności radiowej oraz  ostateczne wersje dokumentów porozumień i regulaminów Beskidzkiej Amatorskiej Sieci ratunkowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych oraz krótkofalowców.

Październik 2015

zajecia przemiennik 01

W dniu 16 października 2015 zostało wydane pozwolenie radiowe na pracę  automatycznej stacji przekaźnikowej Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Radiowej SR9S.
Aktualnie przemiennik jest w fazie testów, planowana lokalizacja Kozy – Chrobacza Łąka, a następnie testy na Górze Żar.

hytera_male.jpeg

 W dniu 9 października 2015 zostało wydane pozwolenie radiowe na pracę głównej radiostacji sztabowej „Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej”  SP0BASR.

Październik 2015

W dniach 2-3 października 2015 odbyły się zajęcia wyjazdowe dla całej grupy krótkofalowców uczestniczących w projekcie. Ćwiczenia t2-3.10_cerenowe zostały przeprowadzone w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Międzybrodziu Żywieckim u podnóża Góry Żar.  W pierwszym dniu wszyscy uczestnicy od początku zajęć byli zaangażowani w przygotowanie stanowisk radiowych w warunkach terenowych do pracy zarówno w pasmach KF jak i UKF. Po zwieszeniu anten i przygotowaniu systemów zasilania radiostacji zostały przeprowadzone próby radiowe pod kątem łączności kryzysowej z trudnego terenu otoczonego górami. W trakcie zajęć Piotr SP9LVZ omówił wypracow2-3.10_bane wcześniej procedury prowadzenia łączności kryzysowej zgodnie ze standardami IARU. Następnie uczestnicy zapoznali się z planowanym do zabudowy przemiennikiem pracującym w systemie analogowym oraz cyfrowym DMR. Ze względu na nowość wykorzystania w Polsce systemu DMR wynikła potrzeba doszkolenia grupy do prowadzenia łączności w transmisji cyfrowej DMR. Na miesiąc październik zaplanowaliśmy prace montażowe przemiennika. Po zakończeniu zajęć w pierwszym dniu kolega Darek SP9ETE  podzielił się swoimi wrażeniami z wyjazdu do Japonii. W drugim dniu po zaprawie porannej, Marcin SQ9ITA przeprowadził instruktaż bezpiecznego montażu stacji radiowych w terenie oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Następnie omówiliśmy zasady pracy modułów fotowoltaicznych przetwarzających energię słoneczną na prąd ele2-3.10_dktryczny oraz sposób wykorzystania  zestawów zasilania awaryjnego do radiotelefonów UKF wraz z antenami na 145 i 430 MHz. Uczestnicy zostali podzielni na podgrupy w celu przygotowania terenowych awaryjnych stanowisk zasilania fotowoltaicznego dla pracy z terenu przy ograniczonych warunkach zasilania. Zajęcia terenowe zakończyliśmy przećwiczeniem procedur zapisu meldunków wg. standaryzacji IARU wraz z prezentacją możliwości prowadzenia zapisów w specjalnie przygotowanym na komputer pliku bazodanowym w programie ACCESS. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za duże zaangażowanie w realizacje programu zajęć.

Wrzesień 2015

W dniu 30 września 2015 odbyło się kolejne spotkanie grupy samorządowej. Omówiona została propozycja tekstu „Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji o sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu”. Wypracowany został również zarys regulaminu współdziałania. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 8 października 2015r.

W dniu 5 września zrealizowano kolejne próby łączności kryzysowej w paśmie 80m. W próbach uczestniczyli:sp9lvz SQ9JXT, SQ9ITA, SQ9IWS, SQ9JDN, SP9JTZ, SP9RIG, SP9AHW, SP9CTW, SP9LVZ. Próby wykazały poprawność słyszalności pomiędzy wszystkimi stacjami z wysokimi poziomami sygnałów. Problemem był poziom zakłóceń atmosferycznych, który jednak nie wpłyną na przebieg testu. Test wykazał przydatność pasma 80m do lokalnej łączności kryzysowej. Przeprowadzono również,  kolejne próby pracy przemiennika SR9S. Łączność przez przemiennik wykazała największą stabilność dla wszystkich uczestników testu.

Sierpień 2015

ludzie malyW dniu 29 sierpnia obyły się próby łączności w rejonie Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Radiowej. Celem prób było zweryfikowanie możliwości prowadzenia łączności bliskiego zasięgu (do 40 km) na falach krótkich. Próby rozpoczęły się od zgłoszenia się uczestników prób na częstotliwości testowanego przemiennika  SR9S. W próbach uczestniczyli: SP9GNP, SP9JKB, SQ9IWS, SP9AHW, SP9ETN, SP9NKW, SQ9ITA, SQ9JDN, SQ9OJS, SP9NLT, SQ9AC, SP9LVZ. Stacje pracowały ze stacjonarnych lokalizacji. Uzyskano następujące wyniki prób łączności w godzinach porannych.

Pasmo 40m. Łączność na bliskie odległości bardzo niestabilna. Słyszalność tylko pomiędzy stacjami w niewielkich odległościach do kilku km. Na większe odległości powyżej kilku km do kilkudziesięciu km słyszalność nieskuteczna. Słyszalność nie zależna od polaryzacji anten. Wynik próby negatywny.

Pasmo 10m. Łączność stabilna tylko na bliskie odległości do kliku kilometrów. Na większe odległości od kilku kilometrów do kilkudziesięciu kilometrów proporcjonalny spadek sygnału z odległością, aż do braku czytelności.  Słyszalność nie zależna od polaryzacji anten. Wynik próby nie zadowalający.

Pasmo 80m. Łączność stabilna, siły sygnałów na  poziomie szumów pasma. Najmniejsza zależność spadku poziomu sygnałów od odległości. Słyszalność wszystkich stacji biorących udział w próbie. Wynik próby zadowalający. Należy podjąć próby kolejnych łączności w paśmie 80m z antenami o niskim zawieszeniu i różnych porach dnia.

W wyniku prób najskuteczniejszą łącznością pomiędzy stacjami w lokalizacjach stałych okazała się praca poprzez przemiennik radiowy na częstotliwości 145.775 MHz.

Sierpień 2015

przekazanie przemiennika

Pomimo okresu wakacyjnego część uczestników projektu intensywnie pracuje w temacie budowy stacji przekaźnikowej na cele BASR.  U Alfreda SP9CTW odbyło się spotkanie grupy odpowiedzialnej za zabudowę przemiennika na cele Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.

Lipiec 2015
W dniu 18 lipca odbędą się ćwiczenia łączności ratunkowej w rejonie Jeziora Żywieckiego. Więcej informacji w zakładce „Harmonogram”.

 

Czerwiec 2015 
Pierwsze spotkanie w projekcie „Beskidzka Sieć Ratunkowa”. 

Pierwsze spotkanie w projekcie w dniu 18 czerwca 2015 roku otworzył Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński. Podziękował za duże zainteresowanie projektem wśród jednostek samorządowych oraz za zaangażowanie środowiska krótkofalowców w przygotowanie projektu.  Z ramienia organizatorów projektu podziękowaliśmy Staroście za przyjęcie przez Powiat Bielski Partnerstwa w Projekcie, wsparcie jakie udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego kierowany przez Aleksandra Radkowskiego oraz udostępnienie sal do realizacji projektu. W drugiej kolejności głos zabrał WicestarostaSekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców Tadeusz Pamięta SP9HQJ, podkreślając rolę krótkofalowców w zapewnieniu łączności kryzysowej w latach 1997, 2010  i 2013 w czasie powodzi na południu Polski. Przedstawił również informację, iż dzień wcześniej tj. w dniu 17 czerwca 2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski Pan Tomasz Smolarz podpisał Porozumienie z Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców dotyczące współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informObraz3acji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, co powinno nas jeszcze bardziej mobilizować do uzyskania jak najlepszych efektów w projekcie. Następnie głos w imieniu organizatorów projektu zabrał Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego Piotr Faltus SP9LVZ, który przedstawił założenia projektu oraz odpowiadał na pytania i wyjaśniał wątpliwości dotyczące realizacji całego przedsięwzięcia. Przedstawiona została analiza problemów, na pprzebieg zajec 01odstawie  których postały założenia projektu. Dotyczą one głównie braku dostatecznego pokrycia zasięgiem łączności telefonii komórkowej i radiowej zarządzania kryzysowego części obszarów objętych projektem znajdujących się w kotlinach górskich Beskidów. Potwierdzenie problemów dotyczących łączności radiowej w Beskidach omówił Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Sławomir Walczak. Następnie zostały wspólnie przedyskutowane szczegółowe aspekty wizji współpracy amatorskiej sieci łączności kryzysowej tworzonej przez krótkofalowcóprzebieg zajec 02w z jednostkami samorządowymi w sytuacji zagrożenia. Najdłużej podejmowaną kwestią było omówienie realnych możliwych działań, co oznacza w jaki sposób krótkofalowcy organizowali by sieć łączności, z jakimi zasobami technicznymi i ludzkimi. Po wyjaśnieniu tych wątpliwości omówiony został podział w projekcie na grupy zadaniowe, które będą wykonywać poszczególne działania. Do zrealizowania zaplanowano: wypracowanie zasad współpracy Sieci z jednostkami samorządowymi, regulaminu prowadzenia amatorskiej sieci łączności kryzysowej w rejonie Beskidów, analizę propagacji fal radiowych VHF w rejonie Beskidów i określenie optymalnej lokalizacji stacji przekaźnikowej pod względem zabezpieczenia łączności kryzysowej, budowę przekaźnika radiowego VHF, warsztaty współdziałania Sieci z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego oraz ćwiczenia łączności kryzysowej.

W spotkaniu otwierającym projekt udział wzięło  15 krótkofalowców oraz 18 przedstawicieli jednostek samorządowych, z Powiatów Bielski, Cieszyński, Pszczyński, Miast Bielsko-Biała, Strumień, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna oraz Gmin Brenna, Chybie, Haźlach, Dębowiec, Zabrzydowice, Goleszów, Bestwina, Miedźna, Kozy.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Projekt Beskidzka Sieć Ratunkowa finansowany z FIO 2015-2016 została wyłączona