O projekcie

logo_basr_0Projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa” dotyczył utworzenia w ramach partnerskiej inicjatywy środowiska krótkofalowców i lokalnych samorządów powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego amatorskiej sieci łączności ratunkowej (BASR) wspomagającej w sytuacjach kryzysowych Powiatowe Wydziały Zarządzania Kryzysowego (PWZK) w południowej części województwa śląskiego w rejonie Beskidów. Projekt został opracowany przez grupę krótkofalowców z klubów SP9KOZ (Gmina Kozy) i SP9KAT (Bielsko-Biała) pod kierunkiem Piotra SP9LVZ, Marka SP9JKB, Mirka SP9ONC oraz Tomka SP9NTL i uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli (Gmina Miedźna) wraz z Partnerem projektu Powiatem Bielskim. W projekcie udział wzięli przedstawiciele następujących jednostek samorządowych: Powiat bielski, Powiat pszczyński, Powiat cieszyński, Powiat żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Brenna, Miasto Strumień, Gmina Haźlach, Gmina Dębowiec, Gmina Zebrzydowice, Gmina Goleszów, Gmina Bestwina, Miasto Czechowice – Dziedzice, Gmina Miedźna, Miasto Pszczyna, Gmina Kozy.

PWZK oraz gminne komórki zarządzania kryzysowego wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska, a także zadania w zakresie obronności. Realizują to między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatów w zakresie ograniczenia występujących zagrożeń oraz organizowanie oraz utrzymania systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zapewnienie łączności w sytuacjach kryzysowych jest podstawowym elementem prawidłowego zarządzania i prowadzenia akcji ratunkowych. BASR stworzyła grupagrupa 02 15 krótkofalowców, posiadająca własne środki łączności zgodnie z posiadanymi pozwoleniami radiowymi w służbie radioamatorskiej, po uprzednim przeszkoleniu oraz zabudowie specjalistycznej stacji przekaźnikowej w paśmie 145 MHz FM i 70 cm. PWZK dysponują siecią kryzysowej łączności radiowej, która w sytuacjach klęski też może być przeciążona i tu w pomocy przychodzi rezerwowa łączność krótkofalowców. W takich sytuacjach będzie uruchamiana Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.

Doceniając rolę amatorskich sieci ratunkowych 7 maja 2013 zawarto porozumienie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Polskim Związkiem Krótkofalowców w sprawie współpracy lokalnych organizacji i samorządów przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Na bazie powyższego porozumienia mamy podstawę po podjęcia działań w powyższym zakresie, które podniesie poziom bezpieczeństwa dla wspólnot lokalnych objętych projektem.

Zrealizowane działania w projekcie obejmowały zajęcia warsztatowe oraz ćwiczenia terenowe:

1. Warsztaty „Organizacja Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej”.
2. Warsztaty „Ratunkowa łączność radioamatorska w warunkach kryzysowych”.
3. Warsztaty „Budowa automatycznej stacji przekaźnikowej”.
4. Warsztaty „Współdziałanie instytucji Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej”.
5. Ćwiczenia łączności kryzysowej.
6. Seminarium Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.

Okres realizacji projektu: maj 2015 – listopad 2016.